پایان نامه در مورد  شرایط و صفات داوراز نظر فقه عامه و امامیه

  در اسـلام نـسـبت به شرایط قاضى بسیار سخت گیرى شده و این امر نشانگر اهمیتى است که اسلام براى […]

دانلود پایان نامه مستندات داوری در حقوق ایران: داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری

گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران متن آیین دادرسی مدنی با توجه به ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، […]

دانلود پایان نامه درباره داوری یا حکمیت

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی­الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می […]