دانلود پایان نامه عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی

  داور ممکن است پس از انتخاب به داوری فوت نموده، محجور شده و یا استعفاء دهد. در این صورت، […]

پایان نامه در مورد  شرایط و صفات داوراز نظر فقه عامه و امامیه

  در اسـلام نـسـبت به شرایط قاضى بسیار سخت گیرى شده و این امر نشانگر اهمیتى است که اسلام براى […]

پایان نامه شرایط و صفات داور در حقوق ایران

گفتنى است نخستین قانونى که بعد از حاکمیت قانون اساسى جمهورى اسلامى در خصوص شـرایط قاضى تصویب شد ماده واحده […]

متن کامل پایان نامه : محاسن و معایب داوری

  گفتار اول: محاسن داوری قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند. از این […]

پایان نامه ارشد : سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق

  قبل از اینکه دولت به وجود آید و قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی […]

دانلود پایان نامه مستندات داوری در حقوق ایران: داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری

گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران متن آیین دادرسی مدنی با توجه به ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، […]

پایان نامه در مورد  مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری

با توجه به اینکه تمامی قواعد و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل چهارم از قانون اساسی اسلامی می […]

دانلود پایان نامه درباره داوری یا حکمیت

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی­الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می […]