از سلامت معده خود مطمئن شوید! | تغذیه سالم

از سلامت معده خود مطمئن شید!

در مبانی طب سنتی اومده از نشونه هاى سلامت معده اینه که در معده احساس سنگینی, نفخ و قراقر در معده بروز پیدا نکنه و طعم دهن هم طبیعى باشه، شخص احساس ترشى یا شیرینى و مزه هاى خاص, احساس سکسکه، لرزش و کشیدگی در شکم هم نداشته باشه.

به گزارش تسنیم، در مبانی طب سنتی اومده توانایى کارکرد سالم دستگاه گوارش وقتىه که در معده احساس سنگینی نباشه، نفخ و قراقر در معده بروز پیدا نکنه و طعم دهن هم طبیعى باشه؛ شخص احساس ترشى یا شیرینى و مزه هاى خاص در دهن خود بعد از غذا خوردن نداشته باشه هم اینکه احساس سکسکه، لرزش و کشیدگی در شکم هم نداشته باشه.

از دیگر از نشونه هاى صحت معده اندازه موندگاری و بقاى غذا در معده در حد میونه روی و خارج شدن غذا از معده در وقت مشخص، نه زودتر و نه دیرتره خواب باید در حد میونه روی، نه زیاد و نه کم باشه هم اینکه شخص باید بتونه سبک از خواب بلند شه و پس از بیدار شدن، نفخى در چشمون و سنگینى در سر نداشته باشه و اجابت مزاج هم باید بالطبع راحت باشه و قسمت زیرین شکم قبل از دفع براز، اندکى برآمده باشه.

هروقت معده قدرت هضم رو نداشته باشه، تواتر در باز اومدن غذا به دهن و قراقر شکم روى مى دهد و طعام زیادتر از اندازه مشخص در معده مونده یا اینکه قبل از وقت مقرر دفع می شه، هروقت صفرا در معده باشه مانع هضم غذا نمى شه بلکه گاهى موجب فساد اون مى شه، در صورتى که سودا، هم مانع عمل هضم شده و هم غذا رو فاسد مى کنه.

اگه ورمى در معده نباشه و قراقرى هم اتفاق نیفته و غذا هم در معده فاسد نشه و با اینحال هضم به خوبى انجام قبول نکنه باید دلیل رو از سوء مزاج معده بدونیم و به اصلاح اون بپردازیم.

جمع آوری: ایران استایل

.

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت آکا